GDPR

Vad är GDPR?

GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny dataförordning som EU:s medlemsländer har antagit och som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter PUL, den svenska personuppgiftslagen. Med GDPR stärks individens rätt att själv bestämma över sina personuppgifter, bland annat kommer reglerna om samtycken och informationsinsatserna bli hårdare.

Vad gör digisolar.se?

Vi på digisolar.se arbetar noggrannt med våra interna processer, rutiner samt system enligt privacy per default. Privacy by default innebär att man arbetar strukturerat med integritetsäkerhet i IT-projekt och system i varje led och inte tar in mer information om individen än nödvändigt.  Vi genomför löpande säkerhets- och riskanalyser över våra leverantörer för att säkerställa att deras hantering av personuppgifter uppfyller GDPR . Våra system kan även exportera ut och redigera användardata ifall den användare efterfrågar det (dataportabilitet) och säkerställt att samtyckesavtal är enligt GDPR. Det är även möjligt att radera användardata.

Vad behöver du som användare tänka på?

Om ni använder digisolar.se som takläggare/solcellsinstallatör bör ni göra en inventering och säkerhetsanalys över hur er organisation använder personuppgifter. Du som använder digitak.se för privat bruk har ingen skyldighet att följa GDPR. Dock kan du ställa krav på att din leverantör följer GDPR. Läs mer på Datainspektionen hemsida. Så här tolkar vi GDPR och hur detta påverkar oss och våra användare. Hör av dig till [email protected] om du har fler frågor om GDPR.