Batterilagring till din solcellsanläggning

Batteri för din solcellsanläggning genom digisolar

Hem » Blogg » Nyheter » Batterilagring till din solcellsanläggning

Batteri till din solcellsanläggning

Det finns strax över 25.000 solcellsanläggningar installerade i Sverige, trots detta kom det bara in 350 ansökningar om bidrag för batterilagring under förra året.

Vi tycker det är konstigt med tanke på hur opålitligt elnätet är bland annat på Gotland och i Norrtäljeområdet. Hur kommer det sig då att så få väljer att installera batterilager till sin solcellsanläggning, vad är för och nackdelarna samt hur ser ekonomin ut för en batterienhet i dagsläget?

Hur fungerar batterilagring tillsammans med en solcellsanläggning?

När din solcellsanläggning producerar energi används detta i första hand för att förse ditt hushåll med ström. All överskottsenergi som produceras säljs därefter tillbaka till nätet. Med ett batteri installerat tillsammans med en solcellsanläggning har du möjlighet att lagra delar av överskottsenergin för användning vid ett senare tillfälle. Det skulle exempelvis kunna vara vid ett strömavbrott eller för att programmeras att användas vid tillfällen när du har ett mycket stort effektuttag i din fastighet. Vanligtvis sker detta under morgon och kväll när trycket på elnätet är som störst.

Redan nu finns det planer på att införa olika typer av effektabonnemang för elektricitet vilket redan är en realitet i många länder runt om i världen. Det innebär att elen kommer att kosta flera hundra procent mer när alla andra också vill använda den och trycket på elnätet är som störst. Egentligen följer detta allmänna regler för ekonomi avseende utbud och efterfrågan men i Sverige har el traditionellt sett varit ett mycket billigt tillgångsslag vilket nu är på väg att förändras. Ett batteri och tillhörande växelriktare kan alltså programeras för att användas vid tillfällen när elen är som dyrast.

Batterilagring solel – för vem?

Att räkna ut återbetalningstid för en solcellsanläggning är relativt enkelt och för en normal villa brukar den ligga på ungefär 10 år (+/-) 3 år. Att räkna på återbetalningstiden för ett batteri är däremot mycket mer komplicerat och vid första anblick kommer inte kalkylen att gå ihop. Detta beror främst på att vi i Sverige har möjlighet att sälja tillbaka överskottsenergi till elnätet vilket man inte kan göra i exempelvis USA. Att skaffa ett batteri till sin solcellsanläggning är en investing för den som vill hedga sig mot elpriset och framtida effektabbonemang. Dessutom är du nog lite av en rebell i själen och är villig att betala lite extra för att att ta nästa steg och på riktigt börja docka loss från elnätet, denna möjlighet har du inte med en vanlig solcellsanläggning.

Vanliga missuppfattningar

Det finns i dagsläget ett stort kunskapsgap mellan vanliga konsumenters uppfattning om batterilager samt dom lösningar marknaden har att erbjuda. Den vanligaste av dessa är att man med hjälp av ett batteri och solceller helt kan koppla sig från elnätet. Batterier är ett komplement till elnätet som tar dig ett steg närmare självförsörjning men kommer inte att helt ersätta elnätet såvida det inte sker något revolutionerade på batterimarknaden dom kommande åren. En annan vanlig missuppfattning är att alla batterier som säljs ger dig möjlighet att behålla din ström vid ett eventuellt elavbrott, det är tyvärr inte heller fallet med dom flesta lösningar på marknaden. Digisolar distribuerar bara lösningar som du kan använda oavsett om du har ett strömbortfall eller inte och är för tillfället unika med dessa produkter på marknaden.

Ö-läge

En stor del av antalet förfrågningar vi fått under den senaste tiden relaterat till batterier har kommit från kunder i Norrtäljeområdet samt på Gotland. Det är inte konstigt med tanke på att man där är van vid ett osäkert elnät. Gotland är känd för att få strömbortfall under effekttoppar och i Norrtälje har stormar gjort att elen legat nere under långa perioder. Batteri är för många en naturlig lösning av det problemet men eftersom dom flesta batterilösningar på marknaden är beroende av en växelriktare som själv går på ström kommer dessa inte fungera vid ett strömbortfall vilket därmed utgör ett moment 22.

Lösningar på marknaden

De flesta vi kommer i kontakt med har hört om batterilagring och solceller i samband Elon Musk och hans soltak och kompletterande Powerwall. Vi har även skrivit en artikel om detta som du kan läsa här

När det gäller Powerwall finns dessa att ”förbeställa” men vi har hört om kunder som gjort förbeställningar och inte hört något från Tesla på två år. Vi bedömer därför att Sverige inte är en prioriterad marknad och att lanseringen av Tesla Powerwall främst är riktad mot den amerikanska marknaden och att det är osäkert om lösningen kommer att komma till Sverige och i sånt fall när.

Det svenska bolaget Ferroamp är det också många som känner till och dom har varit mycket bra på att marknadsföra sig själva samt ta fram produkter som är snygga men onödigt dyra för den vanliga hemmaproducenten såvida du inte är beredd att lägga 150 000-200 000 kr extra på en batterilagring.

Flera svenska solcellsinstallatörer säljer lösningar från bolaget Sonnen och LG, men om du är ute efter en lösning som också fungerar vid strömavbrott går dessa bort eftersom dom inte fungerar vid strömavbrott eftersom växelriktaren är kopplad till det vanliga elnätet.

Digisolar jobbar istället med en batterilösning som funkar oberoende av elnätet och därför inte ligger nere om du skulle drabbas av strömavbrott. Lösningen distribueras under varumärket BatterX och installeras av oss och våra partners runt om i hela Sverige. Läs mer om vår process för installation av batterier med eller utan solceller nedan.

Statliga bidrag för batterier

Trots att det kostar endel att installera batteri för din solanläggning finns det i dagsläget kraftiga subventioner för att främja denna utveckling. Som privatperson får du i dagsläget 60% av totalkostanden i bidrag upp till 50.000 SEK. Eftersom vår lösning tillsammans med BatterX ersätter den traditionella växelriktaren blir därför kostnaden lägre än jämförbara alternativ och fungerar som sagt också vid strömavbrott vilket dom andra lösningarna inte gör. Läs mer om statliga stöd för batterier här

Solcellsanläggning & batteri genom Digisolar

Eftersom en batteriinstallation är en mer komplicerad elektrisk installation än en vanlig solcellsinstallation har Digisolar tillsammans med effektmätningsbolaget Perific Technologies tagit fram en egen process för förstudie av batterier. Processen innebär att vi gör en energimätning av din fastighet och pågår under en månad. Energimätningen ger oss ett bra underlag för att kunna svara på exakt hur din energikonsumtion ser ut per fas i fastigheten och skapar därmed marknadens bästa förstudie för dimensionering och installation av solceller med eller utan batteri.

elmätning per fas digisolar

Realtidsmätning av effekten i ditt hushåll genom Digisolar

Mätningen kostar 3750 SEK och räknas av installationspriset. Om du inte genomför installationen får du behålla utrustningen som enkelt kopplas på i ditt elskåp utan någon större installation och är mycket användbar för alla som är intresserade av en minskad elräkning och energimätning i realtid.

Resultatet kan du själv följa när som helst genom ett personlig inloggning i Perifics app eller dashboard på webben.

Bor du inom Stockholms län har du också möjlighet att få hjälp med inkoppling genom någon av våra installatörer.

Kontakta oss för att påbörja din förstudie solceller med batterilagring.

Förstudie solel

Individuell fastighetsdata - dina förutsättningar för solel

Tre solcellspaket - Small/medium/large anpassade för din fastighet

Besparingsestimat - Hur mycket kan jag spara på att installera solel?

Digisolars förstudie för solceller

Installation av solceller genom Digisolar

Markera ut ditt tak och svara på enkla frågor gällande din fastighet och elkonsumption

Tjänsten är framtagen tillsammans med professionella solcellsinstallatörer

Passar villa, raduhus, lantbruk eller bostadsrättsförening