Installera solceller på Notre Dame!

förstudie solpaneler notre dame

Hem » Blogg » Nyheter » Installera solceller på Notre Dame!

Installera solceller på Notre Dame!

Den tragiska brandolycka i den kända katedralen Notre Dame är förstås inget annat än en katastrof för vårt europeiska kulturarv, men en branden skapar också möjlighet till någonting nytt!

Självklart ska det primära syftet med restaureringsarbetet vara att återskapa det vackra taket och kyrkans fantastiska inredning men som solcellsförespråkare kan man inte undgå att tänka på takets goda förutsättningar för solceller och därmed fundera över hur kyrkan skulle kunna se ut med solceller monterat på dess vackra tak.

 

Notre dame utan solceller Digisolar

3D bild av taket på Notre Dame utan solceller. På bilden syns talet från öst.

Förstudie solceller Notre Dame

Vid första anblick ser taket på Notre Dame ha goda förutsättningar för solceller. Anledningen till det är att en stor del av takytan ligger direkt i söder med en brant vilken mot solen. Taket ligger också relativt fritt och bör därför inte påverkas negativt av skuggning.

Takets material verkar vara tillverkad av någon typ av falsad/bandad plåt vilket är en av de bästa materialen för att montera solceller på, detta eftersom man då man inte behöver göra något ingrepp i takets ytskikt.

3D bild av taket på Notre Dame med solceller. Perspektiv från Nordost.

Solinstrålningen på Notre Dame

Genom våra beräkningsverktyg har vi också haft möjlighet att göra en simulering av hur solinstrålningen på Notre Dame ser ut och därigenom kunnat ta fram några lämpliga solcellspaket för taket. Taksidan i syd utgör den bästa förutsättningen för solpaneler

Solinstrålningen av taket på Notre Dame. Mörka områden i Norr har dom sämsta förutsättningarna för solceller.

Förstudie Notre Dame – Digisolar

Komplicerande faktorer

Taket ligger högt och har en brant vinkel. Det utgör problem för installatörer då man inte på ett enkelt sätt kan ta sig upp på katedralens tak. I vår Digisolars offert och förstudie har vi räknat på att installationen av solpaneler görs när övriga byggarbetare redan etablerat någon form av ställning runt byggnaden, därmed slipper vi stå för ställning vilket vi normalt sätt alltid brukar göra.

Batterilagrning

Med Digisolars batterilagring finns möjlighet till avbrottsfri ström om elnätet skulle ligga nere i Paris. Priset för batteri är inte inkluderat i vår offert men kan enkelt läggas till vid alla våra installationer.

Pris solceller Notre Dame

Priset för en solcellsinstallation med ca 650 paneler på Notre Dame landar på ca 2,2 miljoner SEK. I priset vi beräknat har vi tagit hänsyn till panelpriser samt installationskostnader. Vi har även dimensionerat lämpliga växelriktare för installationen. I priset för installationen har vi inte heller tagit höjd för transport och boendekostnader för våra installatörer nere i Paris.

Om Digisolar

Processen med att skaffa solceller genom Digisolar börjar med en förstudie och därefter besiktning. Är du intresserad av att skaffa solceller för din villa, bostadsrättsförening genom Digisolar gör du det enkelt genom att fylla i din adress i adressfältet högst upp på denna sida eller på startsidan

Denna förstudie är skapad i marknadsföringssyfte och är ej att betrakta som en skarp offert.

Ladda hem förstudien

Förstudie Notre Dame – Digisolar (2)

Vidare läsning

Batterilagring för din solcellsanläggning

Om Teslas soltak

Soltak eller tak med solpaneler?

Förstudie solel

Individuell fastighetsdata - dina förutsättningar för solel

Tre solcellspaket - Small/medium/large anpassade för din fastighet

Besparingsestimat - Hur mycket kan jag spara på att installera solel?

Digisolars förstudie för solceller

Installation av solceller genom Digisolar

Markera ut ditt tak och svara på enkla frågor gällande din fastighet och elkonsumption

Tjänsten är framtagen tillsammans med professionella solcellsinstallatörer

Passar villa, raduhus, lantbruk eller bostadsrättsförening