Investeringsstöd för Solceller- Detta gäller 2019

solcellsbidrag 2019

Hem » Blogg » Nyheter » Investeringsstöd för Solceller- Detta gäller 2019

Investeringsstöd solceller minskar under 2019?

Digisolar fortsätter att bevaka ämnet och uppdatera alla läsare så fort vi får veta något.

Investeringsstöd för solceller – Sammanfattning

  • Investeringsstödet för solceller – I folkmun ofta kallat solcellsbidrag ligger kvar på 30%
  • Exakt vad som gäller för 2019 är osäkert
  • Oppositionens budget som klubbades igenom 10/12 2018 halverade budgeten för solcellsbidraget under 2019.
  • Längst ned på sidan finns en historisk sammanfattning av solcellsstödet över olika år.

 

8/4 2019

Beslut klart ang investeringsstödet

Regeringen berättade idag att de tillskjuter 300 miljoner kronor extra i vårändringsbudgeten till solcellsstödet. Det innebär att den totala budgeten nu är 736 miljoner kronor för 2019. Regeringen beslutade i torsdags om den nya förordningen som sätter stödnivån till 20 procent för både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag

7/3 2019

Vi väntar för närvarande på regeringsbeslut gällande vilken stödnivå som gäller för solceller 2019. Enligt Digisolars uppgifter är det fortsatt 30% som gäller fast Energimyndigheten tror att nivån kan komma att sänkas till 15%. Tills Energimyndigheten vet vad som gäller har dom stoppat alla utbetalningar av solcellsstöd.

25/1 2019 – Solcellsstödet ner till 15%

För närvarande gäller det befintliga solcellesstödet på 30% för både privatpersoner och företag. I den budget som klubbades igenom i december 2018 föreslogs en sänkning av stödnivån från dagens 30% ner till 15%, i den budgeten minskades också anslaget för budgeten ner till 475 miljoner.

Med tanke på det tidigare komplicerade politiska läget har vi nu fått en ny regering och det är enligt Digisolars uppgifter för närvarande ovisst hur framtiden kring stödet ser ut och vad som gäller. Stödnivån verkar för närvarande ligga kvar på 30% men det kan eventuellt komma att ändras. Energimyndigheten ska enligt uppgift själva vänta svar från regeringen om vad som gäller.

10/12 2018 – Solcellsstödet minskas till 15%

Eftersom regeringens samtal om blocköverskridande samarbete gick i stöpen under morgonen finns därför risk att det statliga stödet för solel kommer att börja fasas ut under 2019. I Modernaternas egen budgetmotion kan vi bland annat läsa

”Moderaterna vill fasa ut ineffektiva subventioner av solceller som fått kraftig kritik av oberoende bedömare. Därtill minskar vi på anslaget till den kommunala energirådgivningen då vi anser att det är mer angeläget att satsa på en omställning av industrin och investeringar i klimatsmart teknik. Till följd av detta minskar utgiftsramarna i denna motion med 481 miljoner kronor 2019, 45 miljoner kronor år 2020 och 75 miljoner kronor år 2021. Anslagsförändringarna beskrivs i detalj i Moderaternas utgiftsmotion för utgiftsområde 21.”

Moderaternas budgetmotion dec 2019

Vad som kommer att hända återstår fortfarande att se eftersom ett nytt förslag för budget inte röstats igenom ännu.

16/11 2018 – Stödet kvar på 30%

Investeringsstöd för solceller kommer att vara kvar på oförändrad nivå (975 miljoner) enligt den övergångsbudget för 2019 som regeringen lagt fram. Det innebär goda nyheter för alla som ansökt och står i kö för att få stödet. Enligt Energimyndigheten uppgår kön just nu till en miljard kronor, vilket innebär att alla som sökt investeringsstödet kommer att kunna få sina pengar beviljade under 2019.

 

Solcellsstödet – historiskt

  • 15/5 2005- 31/12 2008 –  Endast stöd till offentliga byggnader (Max 70% stöd)
  • 1/1 2009-31/10 2011 – 60% (55% för stora företag)
  • 1/11 2011-31/1 2013 – Max 45% stöd
  • 1/2 2013-31/12 2014 – Max 35% stöd
  • 1/1 2015 – 31/12 2017 – Max 30% till företag och 20% till övriga
  • 1/1 2018 – Osäkert 15/30%

 

Vidare läsning

Lagtexten för ”Statligt stöd till solceller”

 

Förstudie solel

Individuell fastighetsdata - dina förutsättningar för solel

Tre solcellspaket - Small/medium/large anpassade för din fastighet

Besparingsestimat - Hur mycket kan jag spara på att installera solel?

Digisolars förstudie för solceller

Installation av solceller genom Digisolar

Markera ut ditt tak och svara på enkla frågor gällande din fastighet och elkonsumption

Tjänsten är framtagen tillsammans med professionella solcellsinstallatörer

Passar villa, raduhus, lantbruk eller bostadsrättsförening