Utan energilager ingen Green New Deal

Dan_Crenshaw,_official_portrait,_116th_Congress

Hem » Blogg » Nyheter » Utan energilager ingen Green New Deal

Batterilager i kombination med solcellsanläggningar – Förutsättning för att Green New Deal ska fungera enligt Dan Crenshaw

I den berömda intervjupodcasten Joe Rogan Experience avsnitt #1337 intervjuade Joe Rogan i veckan Dan Crenshaw, före detta Navy Seal och numera republikansk politiker (TX) i USAs representanthus. Under den nästan tre timmar långa intervjun avhandlades flera komplicerade frågor, men det som väckte vår uppmärksamhet lite extra var självklart när diskussionen gled in på amerikansk miljö och klimatpolitik och därigenom solceller, vindkraft och det som i USA ofta refereras till som ”Green New Deal.”

Vad är Green New Deal?

Green New Deal hänvisar enligt Dan Crenshaw till tanken om ett skifte bort från fossila bränslen till en energimix som helt utgörs av solceller och vindkraft. Green New Deal är något av ett manifest som syftar till att amerikanska politiker ska sluta upp kring en tio års plan som för bort USA från fossila bränslen och utsläpp.

Problemet med skiftet bort från fossila bränslen

Tanken med ett skifte bort från fossila bränslen till en energimix som består mer av sol och vind är god, men Crenshaw pointerar i intervjun något som även är känt av oss på Digisolar, nämligen problemet med att lagra solenergi till senare användning när solen inte lyser. Sol är en utmärkt energikälla vid dom tidpunkter på dygnet då solen lyser eller då himlen är ljus, men hur får man ett samhälle som helt och hållet baserar på sol och vindkraft om det inte finns möjlighet till lagring?

I dagsläget är denna fråga inte helt löst eftersom det installeras allt för få batterilager på varje solcellsanläggning i Sverige, enligt dom senaste uppgifterna vi har tillgång till har endast ca 300 stöd till batterilager betalats ut under det senaste året medans det samtidigt finns ungefär 25.000 solcellsanläggningar bara i Sverige

Energilager och solcellsanläggning

I skiftet bort från fossila bränslen till en energimix som består mer av solceller och vindkraft kommer det att behövas fler energilager. Om du redan har en solcellsanläggning är allt som behöver göras att ersätta din befintliga växelriktare mot en som klarar batterilager, vi kommer ordna med installationen av denna för dig. Det finns fortfarande stora subventioner för att skaffa ett energilager och som privatperson eller företag får du 60% av kostnaden återbetalt av staten med ett maxtak om 60% av kostnaden.

elmätning solceller digisolar

Realtidsmätning av effekten i ditt hushåll genom Digisolar

Energilager kommer i olika storlekar och utföranden och för att dimensionera en anläggning krävs en energimätning som Digisolar hjälper dig med. Denna Energimätning är också mycket bra att göra innan en eventuell installation av solcellsanläggning. Energimätningen administreras utav och kostar 3750 SEK. Kostnaden drar vi sedan av vid installation av din solcellsanläggning, energilager eller vid kombinationen av dom två och kräver specialutrustning som enkelt installeras i fastigheten av dig själv, en elektriker eller enligt våra anvisningar.

Processen, fördelar och mer om vår energimätning hittar du mer om på denna sida

Förstudie solel

Individuell fastighetsdata - dina förutsättningar för solel

Tre solcellspaket - Small/medium/large anpassade för din fastighet

Besparingsestimat - Hur mycket kan jag spara på att installera solel?

Digisolars förstudie för solceller

Installation av solceller genom Digisolar

Markera ut ditt tak och svara på enkla frågor gällande din fastighet och elkonsumption

Tjänsten är framtagen tillsammans med professionella solcellsinstallatörer

Passar villa, raduhus, lantbruk eller bostadsrättsförening