Vad kostar solceller?

Ett typexempel på kostnad för en solcellsanläggning är ca 20.000 SEK ink moms ex solcellsbidrag. Skalekonomi råder även på solcellsmarknaden vilket gör att priset per installerad W sjunker med anläggningens storlek. Detta med anledning relativt höga etableringskostnader för nya installationer. Kostnaden kan även vara högre vid mer komplicerade, höga eller gamla tak. Skillnader på priser råder också i olika delar av landet.

Vad är återbetalningstiden för solceller?

Det är ett flertal aspekter som avgör hur lång tid det tar att betala av en solcellsanläggning: kostnaden för solcellsanläggningen, besparingar från lägre elkostnader, intäkter för såld överskottsel, och underhållskostnader.

I normalfall brukar återbetalningstiden för en vanlig villa ligga på 7-10 år.

Vad innebär solcellsbidraget?

Solcellsbidraget innebär att den som blir godkänd får tillbaka 20% av kostnaden för installationen av Länssyrelsen. Det är hos Länsstyrelsen du gör ansökan för solcellsbidraget. Digisolars rekommendation är att göra ansökan så snart som möjligt eftersom det i vissa län råder lång handläggningstid på ärendena.