Solpaneler på ditt tak - Bidra till en grönare värld

Att jorden blir allt varmare är ett faktum, men det kan vara svårt att veta vad man som privatperson kan göra för att stävja denna utveckling.

Man kan också fråga sig om det faktiskt spelar någon roll om jag som privatperson sorterar mitt avfall eller inte när det finns länder i Asien med en mycket hög befolkning där ingen verkar bry sig det minsta om att sortera sitt avfall, flyga mindre eller klimatkompensera.

Vi på Digisolar tror dock att vi svenskar spelar en viktig roll som trendsättare på den globala marknaden och inte minst inom området miljö.

Tak har traditionellt sett varit något som vi tänkt på och behandlat som en typ av konsumtionsvara och del av husets ytskikt, alltsedan den moderna solcellens genombrott och framförallt med tanke på att priset för solceller minskat så kraftigt de senaste tio åren har vi dock hamnat i ett läge där faktiskt taket numera utgör en investeringsmöjlighet samtidigt som att du bidrar till en bättre miljö och omvärld.

Tre argument för solpaneler

  • Minska beroendet av ditt elbolag
  • Bidra till en bättre värld - satsa på solel!
  • Använd ditt tak som en passiv inkomstkälla!
Digitak_Ipad

Förstudie & offert av solceller genom Digisolar

Markera ut ditt tak och svara på enkla frågor gällande din fastighet och elkonsumption

Tjänsten är framtagen tillsammans med professionella takläggare och solcellsinstallatörer

Passar villa, raduhus, lantbruk eller bostadsrättsförening 

Digitak_Browser2

Solpaneler pris

Alltsedan den moderna solcellens genombrott har priset för solpaneler minskat i en rasande takt. Under dom senaste åren har också många nya tillverkare tillkommit och vilket gör att priset pressas ytterligare. Priset för själva panelerna utgör dock inte merparten av priset för att installera solpaneler vilket utgörs av kostnader för projektering, frakt, installation och prestations övervakning av solpanelerna. Priserna för installation har dock också minskat dom senaste 5 åren och vi ser nu en utplaning i marknaden för pris av solpaneler.

Bygglov solpaneler

Den 13 juni röstade riksdagen igenom regeringens förslag som innebär att inget bygglov krävs för att installera solceller eller solfångare inom detaljplanelagda områden så länge de följer byggnadens form. Lagen trädde i kraft från den 1 augusti 2018.

Bygglov för solpaneler krävs dock fortsatt för byggnader inom kulturmärkta områden samt även för alla typer av uppvinklade solfångare som sticker ut från huskroppen.

Digisolar.se - Prisuppskattning solpaneler villa

Intresserad av takbyte i samband med solpaneler?

Vår dotterbolag Digitak ger dig pris för takbyte alla typer av fastigheter