Solpaneler för din Bostadsrättsförening - Vi gör det enkelt!

Digisolars erbjudande innefattar även installationer av solpaneler för bostadsrättsföreningar.

Kontakta oss om ni är intresserade av pris och process för en installation på er BRF.

Professionelt 

Snabbt

Kostnadseffektivt

Digisolar.se - Prisuppskattning och förstudie för solceller BRF - Kostnadsfritt

Solenergi för er bostadsrättsförening

En solcellsinstallation för en bostadsrätt kräver ofta en mer omfattande projektering än för en villa eller fritidshus. Processen börjar dock på samma sätt genom att ange fastighetens adress på vår startsida och svara på våra frågor.

Efter att vi fått in bostadsrättsföreningens uppgifter kommer vi att kontakta dig för att därefter ställa uppföljande frågor. Även fast vi kan göra mycket av arbetet digitalt kommer vi att förr eller senare behöva göra en besiktning av fastigheten för att skapa oss en egen uppfattning om hur den ser ut på plats.

Digitak_Iphone
Image (2)

Solceller bostadsrättsförening pris

Priset för att installera solceller på bostadsrättsförening varierar stort och beror av ett stort antal variabler. Bland dessa ingår huset/husens storlek, takets skick, form och väderstreck samt höjden på huset.

Digisolar har tagit fram egna beräkningar för att kunna ge snabba offerter för att använda som en fingervisning av priset för en installation för er bostadsrättsförening. Denna får ni tillgång till efter att ni gått igenom vår guide som ni finner på vår startsida.  Där anger du fastighetens adress, markerar ut fastighetens tak samt svara på några uppföljande frågor.

Solceller bostadsrättsförening kalkyl

Att skapa en kalkyl för att räkna på återbetalningstiden av solcellsinstallation för en bostadsrättsförening är komplicerat och beror på ett stort antal variabler.

Kontakta oss om ni är intresserade av pris och process för en installation på er BRF.

 

Digitak_Iphone

Installation av solceller genom Digisolar

Markera ut ditt tak och svara på enkla frågor gällande din fastighet och elkonsumption

Tjänsten är framtagen tillsammans med professionella solcellsinstallatörer

Passar villa, raduhus, lantbruk eller bostadsrättsförening