Solpaneler för din Bostadsrättsförening - Vi gör det enkelt!

Digisolar skapar en förstudie och  prisuppskattning för installation av solpaneler till er BRF.

Professionelt 

Snabbt

Kostnadsfritt

Digisolar.se - Prisuppskattning och förstudie för solceller BRF - Kostnadsfritt

Solceller bostadsrättsförening

En solcellsinstallation för en bostadsrätt kräver ofta en mer omfattande projektering än för en villa eller fritidshus. Processen börjar dock på samma sätt genom att ange fastighetens adress på vår startsida och svara på våra frågor.

Efter att vi fått in bostadsrättsföreningens uppgifter kommer vi att kontakta dig för att därefter ställa uppföljande frågor. Även fast vi kan göra mycket av arbetet digitalt kommer vi att förr eller senare behöva göra en besiktning av fastigheten för att skapa oss en egen uppfattning om hur den ser ut på plats.

Digitak_Iphone
Image (2)

Solceller bostadsrättsförening pris

Priset för att installera solceller i en bostadsrättsförening varierar stort och beror av ett stort antal variabler. Bland dessa ingår huset/husens storlek, takets skick, form och väderstreck samt höjden på huset.

Digisolar har tagit fram egna beräkningar för att kunna ge snabba offerter för att använda som en fingervisning av priset för en installation för er bostadsrättsförening som ni får tillgång till efter att ni gått igenom vår guide som ni finner på vår startsida eller i modulen ovan, där anger du fastighetens adress, markera ut fastighetens tak samt svara på några uppföljande frågor.

Solceller bostadsrättsförening kalkyl

Digisolar har tagit fram en egen kalkyl för bostadsrättsföreningar för att hjälpa er att räkna på återbetalningstiden samt investeringskostnaden för solceller. De uppgifter ni behöver att ha till hands för att svara på våra frågor är enkla och innefattar främst fastighetens nuvarande elkonsumtion, takets och fastighetens yta samt vilka typer av elinstallationer som finns i fastigheten.

Vår kalkyl för bostadsrättsföreningar kommer att ge dig er en uppfattning av kostnaden och skapa ett material som ni kan lägga fram under styrelsemöten för att kunna ta ett beslut.

Digitak_Iphone

Förstudie & offert av solceller genom Digisolar

Markera ut ditt tak och svara på enkla frågor gällande din fastighet och elkonsumption

Tjänsten är framtagen tillsammans med professionella takläggare och solcellsinstallatörer

Passar villa, raduhus, lantbruk eller bostadsrättsförening