Vilka administrativa steg krävs för en installation?

Innan en installation påbörjas brukar vanligtvis följande steg först genomföras.

  • Ansökan om solcellsstöd. Din lokala länsstyrelse eller installatör hjälper dig också ofta även med detta.
  • Hör efter med din kommun gällande bygglov. Bygglov för solceller är slopat. Varje kommun har dock egna regler och man ska alltid kolla med kommunen innan en installation.
  • Föranmälan till nätägare. Föranmälan sköts också vanligtvis av din installatör.
  • Färdiganmälan till nätägare. Detta är det avslutande steget som sker först när anläggningen är driftsatt.