Kan man sälja solel?

Solen som produceras i din solcellsanläggning används i första hand för ditt egna elbehov. Om produktionen är högre än konsumtionen finns det i dagsläget möjlighet att sälja tillbaka din egenproducerade el på elnätet. 

Olika elbolag betalar olika priser för elen. Därför kan det vara bra att undersöka vilket elbolag som betalar bäst i din region för den egenproducerade elen.

Vilket elbolag betalar bäst för solelen?

De flesta elhandelsbolag erbjuder sig att köpa din egenproducerade solel. Oftast betalar elbolaget det så kallade SPOT priset på el vilket är synonymt med marknadspriset. Priset brukar ligga runt 30-60 öre per såld kWh.

Vad är skatteregler vid försäljning?

Elen som du får ut av din solcellsanläggning kan du sälja och därigenom få en intäkt. Om du behöver skatta för den intäkten eller inte beror på hur stor intäkten blir. Som vanlig villaägare kommer du sannolikt inte komma upp till den gräns som krävs för att bli skattskyldig för din egenproducerade solel.

Behöver privatpersoner betala inkomstskatt på försäljningen?

Intäkter från egen installerad solcellsanläggning beskattas som kapitalinkomst av produkt från en privatbostad. Intäkten bedöms på samma sätt som en uthyrning av en del av bostaden till en tredje part. Det innebär att du har rätt till ett schablonavdrag på 40.000 per år som dras av från den totala inkomsten för varje fastighet.

Läs mer hos Skatteverket.

Mervärdesskatt, måste jag registrera mig för moms?

Om din försäljning av el och andra varor och tjänster uppgår till högst 30 000 per år under två år behöver du inte deklarera och betala moms. Du ska inte heller registrera dig för moms.  

Om försäljningen överstiger 30 000 kronor per år är du dock skyldig att registrera dig för att betala mervärdesskatt på 25 % på den sålda elen. Den här skyldigheten bedöms separat även om verksamheten inte utgör en näringsverksamhet. 

Hur funkar energiskatt på egen el?

I normalfall ska alla som producerar och överför el betala energiskatt. Produktion av mindre anläggningar är dock undantagna från denna regel. Om din solcellsanläggning har en sammanlag installerad toppeffekt på mindre än 255 Kw behöver du inte betala energiskatt. varken för egenanvänd el eller för el som säljs/överförs till någon annan.

Om du har flera anläggningar som tillsammans har en installerad toppeffekt på > 255 kw gäller andra regler.

Vilka bidrag finns det för solceller?

Det finns två stödsystem för villaägare: ROT-avdrag och det statliga investeringsstödet för solceller. ROT-avdraget ligger oftast på 9% av investeringskostnaden, medan investeringsstödet ligger på 20%. (Även om man har sökt under den tidigare stödnivån på 30%, så är det tyvärr 20% som gäller om man ännu inte har fått sin ansökan beviljad.) Man kan inte få båda stöden. Så fort man har identifierat en bra yta för solceller så rekommenderar vi därför att ansöka om investeringsstödet, då man får en köplats i och med att ansökan kommer in. Respektive länsstyrelse handlägger sedan ansökningarna i den ordning de har kommit in, och kötid varierar beroende på område.

Investeringsstödet på 20% gäller för hela solcellsanläggningen, inklusive installationskostnader. Har man betalat 100 000 kr inklusive moms för ett nyckelfärdigt solcellssystem blir stödsumman 20 000 kr. (För företag räknas stödbeloppet ut exklusive moms.) 

ROT-avdraget på 9% räknas ut genom att man får göra ett skatteavdrag på 30% på arbetskostnaden som i sin tur oftast är ca 30% av totala investeringskostnaden. Man kan inte kombinera ROT-avdrag och solcellsstöd. Dock har man möjlighet att ta ROT-avdraget, och betala tillbaka det om man får investeringsstödet beviljat.

Kan man lagra solel?

Ja, solel kan lagras i batterier. Batterier gör så att man kan lagra solel, som produceras på dagen, och använda den kvällstid och ibland nattetid. Man behöver därmed inte sälja lika mycket överskottsel. Batterier innebär dock inte att man blir helt självförsörjande. Batterier är anpassade för att användas ofta: de lagrar små mängder el (i regel 5-10 kWh) under några timmar, eller max något dygn. Att i Sverige lagra el från sommar till vinter, då solen lyser desto mindre, skulle bli (hiskeligt) dyrt med batterier. (Dock är det tekniskt möjligt att bli självförsörjande.