Hur länge håller solceller?

Solceller har en ungefärlig livslängd på 30 år men kan ibland fungera längre än så. Alla solcellsinstallationer har tre garantier som är viktiga att hålla koll på.

  1. Garanti för utfört arbete. Vanligtvis 10 år.
  2. Produktgaranti. Den garanti paneltillverkarna lämnar på sina paneler
  3.  Effektgaranti. Hur länge panelerna kommer att klara en effekt på 80% givet att panelen är hel. Oftast 25 år.
Hur länge håller min växelriktare?

Växelriktaren har vanligtvis en garanti på 12 år. Denna garantitid brukar dock kunna förlängas. Hur långe växelriktaren håller beror också på var den sitter och hur pass skyddad den är.

Vad betyder solcellers effektgaranti?

Effektgaranti innebär att du som kund kan vara säker på att dina solceller kommer att generera en viss nivå av el under hela sin livslängd. En effektgaranti på 85% efter 25 år betyder alltså att solpanelen ska prestera 85% av sin toppnivå vid den tidpunkten.