Vad menas med elsäkerhet?

En solcellsanläggning är en starkströmsanläggning. Det innebär att det finns regler för hur ett korrekt installationsarbete går till. Som köpare av en solcellsanläggning är ditt ansvar enligt elsäkerhetslagen (2016:732) att se till att det företag du anlitar för elinstallationen är registrerat enligt verksamhetstypen Elproduktionsanläggningar (Lågspänning) i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Registret är sökbart, du hittar det på Kolla elföretaget.

Vem ansvarar för att min anläggning skall vara säker?

När anläggningen överlämnats till dig är det ditt ansvar att se till att den förblir säker. Några punkter som är viktiga att tänka på är därför:

  • En solcellsanläggning är relativt underhållsfri, men be din leverantör visa dig hur du utför drift, underhåll och fortlöpande kontroller.
  • Instruktioner om hur anläggningens delar ska användas och underhållas på bästa sätt finns i tillverkarens manualer. Det är därför viktigt att denna information överlämnas med anläggningen.

 

  • Dokumentation av anläggningens utförande och att den är rätt skyltad är viktigt för att framtida elarbeten ska kunna göras säkert och att räddningstjänsten ska kunna utföra sitt arbete vid en eventuell brand. Se till att ni kommer överens om detta innan arbetet påbörjas.