Behövs drift och underhåll av min solcellsanläggning?

En solcellsanläggning är i princip underhållsfri, men eftersom den ska hålla i många år finns rekommenderas en viss skötsel och underhåll årligen. Nedan finner du en lista på saker du kan göra för att sköta din anläggning.

  • Se över din anläggning årligen, gärna på våren efter att snön smält. Titta från marken efter synliga skador på solcellspanelerna.
  • Kontrollera att kablar inte ligger mot vassa kanter, framförallt inte i kabelböjar. Är alla synliga kablar hela? Var uppmärksam på skav, sprickor eller skador efter gnagare.
  • Kom ihåg att solceller är känsliga. Även om solcellerna ligger bakom glaset kan det bli mikrosprickor i dem vid hög belastning. Gå aldrig på en modul. Tryck som är fördelat jämnt över modulen, som snö, är däremot okej.
  • Har det blivit missfärgningar på modulerna? Kontakta din leverantör.
  • På en anläggning som ligger platt (mindre än fem graders lutning) kan det med tiden växa alger längst ner på modulerna. Torka bort dem med lätt fuktad trasa.
  • Se över larmindikatorer på växelriktarna regelbundet.
  • Titta efter tecken på att vatten läcker in.
  • Med digital uppföljning av solcellsanläggningens produktion kan du själv följa så att anläggningen producerar som den ska, kontakta din leverantör om den inte gör det.