Vad består en solcellsanläggning av?

En solcellsanläggning består vanligtvis av Solcellsmoduler, växelriktare, monteringsystem, kablar, kopplingar, elcentral, elmätare och övrig kringutrustning.

Vad är en solcell?

En solcell kan beså av olika material men den vanligaste typen är tillverkad i kisel. En solcells effekt mäts i watt. En solcell har förmågan att uppta delar av solens strålningsenergi och med hjälp av en växelriktare omvandla likström till växelström

Vad är en växelriktare?

En växelriktare gör om solcellernas uppsamalade energi från likström till växelström. Växelriktaren är en fundamental del av en solcellsanläggning. Det finns ett antal olika leverantörer av växelriktare och de olika fabrikaten har sina respektiva för och nackdelar. De mest kända tillverkarna av växelriktare är SMA, Fronius och SolarEdge. 

Vad är optimerare?

Optimerare är ett kretskort som installeras på baksidan av varje solpanel. Optimerare har förmåga att självstyra panelen och ge varje panel en viss självbestämmanderätt. Installationer med optimerare blir ofta dyrare än utan optimerare. Huvudargumentet för optimerare är att installera dessa om du har ett delvis skuggat tak. Olika installatörer kommer att ge dig olika argument för eller emot optimerare.

Vilka solpaneler ska man välja?

Det finns ett stort antal fabrikat på solpaneler. Den vanliga uppfattningen på marknaden är att europeiska paneler är bättre än kinesiska men det tycker vi att man kan ifrågasätta. Här kommer några allmänna rekommendationer vid val och jämförelse mellan olika paneltillverkare

  • Välj certifierade paneler. Fråga efter certifiering enligt IEC 61215
  • Jämför pris per watt. Förslagsvis enligt formeln pris per panel/watt per panel
  • Jämför garantier. Det är standard att solcellspaneler har en produktgaranti på att de inte ska gå sönder inom ett visst antal år, oftast 10-12 år eller längre. Som med det mesta degraderas solceller och blir mindre effektiva med tiden. Därför är det även standard med ytterligare en garanti som anger hur väl man kan förvänta sig att panelen presterar över tid – en “effektgaranti”. Standard är att producenterna garanterar att solcellspanelerna ska generera en viss procent av effekten efter 25 år – oftast inte lägre än 80%. 
  • Utseende - Det finns olika solcellstekniker. Mono och polykristallin är dom vanligaste. Dessa har ofta olika utseende. Många föredrar monopanelernas svarta utseende framför polykristallinets blåa färg läs mer om skillnaderna här.
Vilken växelriktare ska man välja?

Välj en växelriktare av välkänt fabrikat. Alla växelriktare du överväger bör vara CE märkta. Vid dimensionering av växelriktare kan det vara bra att veta att man oftast underdimensionerar växelriktaren i förhållande till panelerna. Om solcellspanelerna exempelvis har en toppeffekt på 10 kW, så är det vanligt att man har en växelriktare med en kapacitet på mellan 8-9 kW — alltså en underdimensionering på mellan 10 och 20%.

Vad är en solfångare?

Solfångare har som främsta syfte att värma upp vätska, vanligtvis vatten för uppvärmning i pooler eller värmesystem. Solfångare genererar därmed inte el likt en solpanel.

Vad är skillnaden på solceller och solfångare?

Solceller producerar el som i första hand går till husets elförbrukning. Solfångare är en del av ett slutet värmesystem och alstrar värme, oftast med glykolblandat vatten. 

Hur stor yta kräver solceller?

Ett solcellssystem består av själva solpanelerna, montageutrustning, samt de elektroniska komponenter som krävs för att koppla in anläggningen på husets elsystem. Ofta är det inte takets storlek som förhindrar en bra installation. Ett solcellssystem på 5kW kräver en uppskattad takyta på ca 30 m2. Den ytan kan man oftast hitta tillgängligt på samtliga tak i Sverige.