Vilken mätarsäkring krävs för en solcellsinstallation?

Din mätarsäkring ska alltid motsvara minst effekten på solcellsanläggningen. 

Behöver jag en ny elmätare vid en solcellsinstallation?

Ja, efter installation kommer din nätägare ut för att byta din elmätare mot en mätare som klarar av att mäta både konsumtion och produktion. Mätarbytet sker kostnadsfritt.

 

Vilken huvudsäkring behöver min elcentral ha?

Elcentralen i din fastighet behöver ha en huvudsäkring på minst 16 Ampere. 

Vad är maxavstånd för att dra likströmskabel mellan solpaneler och växelriktare?

Ett normalavstånd är 20-300 m mellan paneler och växelriktare. Om man behöver göra en dragning längre än 300 m bör man göra det med en grövre kabel och dessutom kommer extrakostnader att tillkomma. 

 

Måste det finnas en elcentral i samma byggnad som jag vill placera mina solceller på?

Elcentral och solpaneler behöver inte sitta på samma plats. Om dom gör det underlättar det eftersom man inte kommer att behöva gräva ner någon kabeldragning.

Behöver jag kontakta nätbolaget för att byta min elmätare?

När din anläggning är färdiginstallerad och testad gör din installatör en anmälan "Färdiganmälan" till din nätägare om att du genomfört installation av en solanläggning. Nätägaren kommer då att komma ut inom tre månader för att byta din elmätare kostnadsfritt.