startguide solceller digisolar

Nybörjarguide för solceller

Digisolars digitalt framtagna nybörjarguide om solceller är framtagen för alla som är intresserade av att lära sig det viktigaste om solceller samt processen att installera solpeneler på ditt tak. 

 

1. Argument för att installera solpaneler

2. Hur fungerar solenergi?

3. Vilken utrustning kräver en solcellsinstallation?

4. Vilken är den mest lönsamma betalningsmodellen för solpaneler?

5. Hur mycket kostar en solcellsinstallation?

6. Solcellsbidrag

7. Vilka är de viktiga aspekterna i planering av min installation?

8. Om Digisolar och vår process

Argument för att installera solceller

En installation av solceller är en investering. Följande fyra argument anser vi på Digisolar är dom starkaste för att välja att göra en solcellsinstallation.

bright-countryside-dawn-302804

Positiv klimatpåverkan

Minska ditt klimatavtryck! Både växthusgaser och vattenanvändning minskar om du och fler skulle kunna byta till solel.

accounting-bill-black-53621

Minskad elräkning

Genom att producera egen el med solpaneler kommer du att minska den el du behöver att köpa in från ditt elbolag.

clouds-electricity-energy-157827

Minska ditt beroende av köpt el

Att skaffa solceller är ett första steg för att minska ditt beroende av elbolaget.

apartment-architectural-design-architecture-323772

Öka din fastighets värde

Genom en solpenelsinstallation ger du nästa ägare möjlighet att ta över en passiv inkomstkälla

Hur fungerar solenergi?

digisolar (2)

Vilken utrustning kräver en solcellsinstallation?

IMG_2784

Solpaneler

Solpaneler eller PV (Photovoltisk solpanel) är en panel (oftast 100*165 cm) i storlek med rektangulär form. Storlek och form kan dock variera men panelens effekt mäts alltid i watt. En panel kan ha olika färg beroende på om panelen är tillverkad av monokristallin (svart) eller om panelel är i polykristallin (blå).

Solpaneler monteras vanligtvis ovanpå husets tak men installationer kan också göras på marken. Vid en takinstallation skruvas solpanelen ovanpå ett monteringsystem vilket vi går igenom mer utförligt nedan. En solpanel innehåller siliconceller och när dessa exponeras för solljus skapas ett direktflöde av elektricitet (DC).

Kom ihåg

Solcellens placering bör ske utan skuggning och gärna på den del av taket som vetter mot söder. Om du inte har ett tak mot söder går det också bra att använda andra riktningar men med resultatet att man får en liten effektförlust.

Fronius-primo-1

Inverterare

Den elektricitet som genereras i solcellen leds genom solcellernas kablage till din solanläggnings inverterare. Inverterarens uppgift är att omvandla solenergin som absorberas genom solpanelen från likström (DC) till Växelström (AC). Inverterarens uppgift är därefter att skicka den omvandlade elektriciteten vidare till husets elektriska infrastruktur.

Kom ihåg

Vissa tillverkare av inverterare erbjuder också enkel och dubbeloptimerare, dessa fungerar som micro-inverterare på panelnivå men är inte alltid effektiva. I de fall där en optimerare lönar sig kommer Digisolar föreslå denna lösning.

Övervakningssystem för solpaneler Digisolar

Övervakning

Digisolar tycker det är viktigt att varje solcellssystem installeras med övervakning. Det gör att du som ägare av systemet kan övervaka din produktion i realtid och dessutom kommer du att enklare upptäcka om någon panel skulle prestera sämre än dom andra vilket exempelvis kan indikera att den är smutsig.

Kom ihåg

Vissa tillverkare av inverterare erbjuder också enkel och dubbeloptimerare, dessa fungerar som micro-inverterare på panelnivå men är inte alltid effektiva. I de fall där en optimerare lönar sig kommer Digisolar föreslå denna lösning.

Monteringsystem Digisolar

Monteringssytem

Solpaneler ska inte monteras direkt på ditt tak även fast vi sett många tidiga installationer där så är fallet. Att man valt att montera panelerna direkt på taket beror antingen på att kunden tycker att det blir snyggare med en "lägre" installation eller på installatörens okunskap om hur en installation ska gå till. Det finns olika typer av installationssystem beroende på vilken typ av tak du har i dagsläget. Om du har ett plåttak (TP20) eller ett falsat/bandat plåttak skruvas monteringsystemet direkt i falsen.

Vid ett papp eller tegeltak behöver man oftast gå in under pannan och pappen och skruva fast monteringsystemet i takfoten. På tegeltak behöver därefter pannan slipas på baksidan innan den sätts fast igen. Att monteringen är hantverksmässigt utförd är mycket viktigt eftersom det annars finns risk för läkage i takets ytskickt.

Kom ihåg

På platta tak används andra monteringsystem än för lutande tak. Eftersom taket inte lutar behöver inte monteringsystemet bryta takets ytskickt. Istället monteras ett "Deltastöd" och solcellerna hålls på plats med hjälp av vikter.

Vilket är det mest lönsamma betalningsmetoden för solpaneler?

I dagsläget finns det två sätt att betala för din solcellsinstallation - Självklart kommer dessa två alternativ med sina respektive för och nakcdelar.

Faktura

piggy-bank

Efter att vi offererat din solcellsanläggning och du accepterat offerten från en installatör så bokar de in ett installationsdatum.

Ni kommer överens om betalningsvillkoren.

Finansiering

loan

Genom samarbete med olika finansiella instutioner kan vi erbjuda dig ett finansieringsalternativ för att betala av din solcellsanläggning.

Fördelen blir självklart att du inte behöver betala allt på en gång, samtidigt minskar lönsamheten för själva installationen något.

Hur mycket kostar en solcellsinstallation

Om du nu läst ända hit så har du en förståelse för hur en solcellsanläggning fungerar och vilken typ av utrustning som krävs. Du förstår också solcellspanelens positiva miljöeffekt samt den ekonomiska fördelen med att inte behöva köpa in samma mängd el från ditt elbolag.

En naturlig följdfråga är då - Vad kostar det att installera en solcellsanläggning och hur ser den ekonomiska kalkylen ut?

Ekonomiska begrepp

Total systemkostnad - Alla kostnader som ingår för ditt solcellsprojekt. Detta inkluderar material, tillstånd, skatter och finansiella kostnader etc.

Systemstorlek (kWp) - Din solcellsanläggnings totala storlek. Denna får du fram genom att multiplicera varje panels maximla effekt (även kallat kWp) med antalet paneler i systemet.

PPW (Pris per watt) - Hur mycket kostar min solcellsanläggning per installerad kWh?

kostnadsgenomgång digisolar

Pris och lönsamhetsfaktorer vid en solcellsinstallation

Systemets storlek - Ett solcellssystem med ett större antal paneler kostar mer att installera men kan samtidigt förkorta återbetalningstiden.

Paneltyp & varumärke - En monokristallinpanel (svart) kostar mer än en polykristallinpanel (blå) - Effekten i monokristalinpanelen är dock högre vilket gör återbetalningstiden kortare. Dagens moderna paneler kommer ofta från Kina eller Korea. Priserna på dessa är lägre eftersom tillverkningskostnaden också är lägre samt importpriserna minskade i November 2018. Europeiska paneler är dyrare och en vanlig uppfattning är att dessa är av bättre kvalité men så är det inte alltid.

Takets höjd och vinkel - Ett högt tak kräver en skylift för att kunna jobba på, därför brukar kostnaden öka om taket ligger mer än två meter ovan mark vilket det oftast gör.

Inverterare - Vilken typ av inverterare krävs för din installation. Ett större system kräver en bättre och dyrare inverterare.

Område - Vart i landet bor du? I ett område med färre antal installatörer kommer att ha ett högre pris per installation.

Takmaterial - Om ditt tak är tillverkat i plåt är priset för en installation som lägst eftersom det krävs minst jobb med exempelvis infästning. Ett tegeltal tar längre tid att installera och kommer därför att bli en något dyrare installation.

Pris köpt kWh - Vad betalar du för den el du köper in? Detta beror på ditt elavtal. För att kunna göra en individuell ROI kalkyl behöver vi veta ditt elpris.

Pris såld KWh - Tillsammans med våra installatörer har vi avtal med elbolag. Det gör att vi kan erbjuda ett högt pris per såld Kwh för våra installationer.

Solcellsbidrag - De statliga subventionerna för solpaneler har varierat dom senaste åren, i dagsläget är det oklart vad som gäller och inte ens Energimyndigheten vet exakt vad som gäller. För kalkylens enkelhet har vi räknat med 15% subvention vilket var det förslag som gick igenom i mitten av december (Moderaternas budget). Om du vill veta mer om solcellsbidraget så kan du läsa mer utförligt under rubriken nedan.

Solcellsbidrag

Solcellsbidraget eller "Investeringsstöd för solceller" är ett statligt bidrag som funnits i olika former sedan 2005.

Hur stort är solcellsbidraget 2018-2020?

Efter en lång tids väntan står det nu klart att stödnivån för solcellsbidraget uppgår till 20%. I praktiken innebär det att du som privatperson, företag eller bosdadsrättsförening får 20% tillbaka av den totala kostnaden för anläggningen av Länssyrelsen.

Själva stödet utbetalas retroaktivt efter att installationen är genomförd och väntetiden kan vara ganska lång. Du kommer själv att behöva ligga ute med pengarna tills dess att din ansökan är godkänd och installationen utförd och slutanmäld till nätägaren.

Hur stort är solcellsbidraget 2020-?

Solcellsbidraget är numera borttaget och ersatt av något som kallas "Grönt Rotavdrag" det uppgår i dagsläget till 15% av den totala projektkostnaden.

Stödnivå solcellsbidrag 2019
budget solcellsstöd 2019

Vilka är de viktiga aspekterna i planeringen av min installation?

Digisolar installer

Installatör

Digisolar installationer görs alltid av våra professionella och godkända installatörer som vi utvecklat tjänsten tillsammans med. Alla våra besiktningar görs av erfaren personal.

Installationsprocess

Efter att vi fått godkännande på vår offert till dig hjälper vi dig genom processens alla steg. Själva installationen på plats tar oftast inte mer än ett par dagar.

Group 5
Frame 9.1 (5)

Garanti

Tillsammans med våra installatörer erbjuder vi marknadens längsta garantier för solcellsinstallationer.

Underhåll

Solpaneler är generellt sätt underhållsfria men vi rekomenderar alltid att spola av panelerna ett par gånger per sommar - framförallt under perioder då det finns mycket pollen och annan smuts i luften.

underhåll solpaneler

Digisolars process

Steg 1 - digisolar.se

Digisolars process är framtagen för att vara smidig och effektiv. Genom att fylla i din adress nedan kommer du att markera ut ditt tak och därefter svara på dom frågor vi behöver för att kunna skapa en prisindikation för installation av solpaneler på din fastighet.

 

Steg 2 - Kontakt

Kontakt med Digisolar eller en av våra samarbetspartners.

 

Steg 3 - Installation

När du godkänner vår offert kommer vi därefter att föreslå ett installationsdatum. Vi hör av oss i god tid innan för att därefter bekräfta detta.

Börja här!

Installation av solceller genom Digisolar

Markera ut ditt tak och svara på enkla frågor gällande din fastighet och elkonsumption

Tjänsten är framtagen tillsammans med professionella solcellsinstallatörer

Passar villa, raduhus, lantbruk eller bostadsrättsförening